O projektu

Projekat  „Evropski horizonti 1917. – značaj i naučene lekcije“ /European Horizons of 1917 – its significance and lessons learned/ realizuje se u periodu od septembra 2017. do jula 2018. godine u sedam država Evrope.

Kroz seriju javnih debata, kampanja, dokumentarnih priča i aktivnosti sa različitim ciljnim grupama o socijalnim i političkim revolucijama, padu carstava i njihovom uticaju na politički i istorijski kurs Evrope posle 1917., želimo da se podsetimo kako su tih godina u prvi plan izbila neka značajna pitanja koja su prethodno zanemarivana: opšte pravo glasa, radna prava, prava žena i mnoga druga.

Blog oktobar.net nastao je u saradnji sa studentima i studentkinjama Univerziteta u Novom Sadu, sa idejom da uz pomoć pisane reči mladi iznesu svoj stav o bitnim istorijskim, političkim i kulturnim aspektima prethodnih sto godina i kroz dijalog o prošlosti promišljaju budućnost.

Nosilac projekta “European Horizons of 1917 – its significance and lessons learned“ je Centar za demokratsku trazniciju iz Podgorice (Crna Gora), a partneri: Central European Heritage – Pečuj (Mađarska), Pagani Maurizio Silvio – Milano (Italija), Fundacja Centrum Stosunkow Miedzynarodowych – Varšava (Poljska), European Projects Association – Brisel (Belgija), Udruga Fališ – Šibenik (Hrvatska) i udruženje HMM… – Novi Sad (Srbija). Projekat je podržan od strane Evropske unije kroz program „Evropa za građane i građanke“.